profesionální překladatelské služby

Ceník a dodací podmínky

Cena za překlady:

 • Překlad z němčiny do češtiny:      250,- Kč / NS
 • Překlad z češtiny do němčiny:      260,- Kč / NS
 • Jazyková korektura textů:            120,- Kč / NS

Příplatky:

 • Expresní překlad do 6 hodin:                 + 40 % k ceně překladu
 • Práce přes noc, tj. zadání překladu
  po 17:00, rozsah více než 3 NS,
  do druhého dne ráno:                            + 25 % k ceně překladu
 • V případě, že zákazník potřebuje překlad do druhého dne a rozsah překladu nepřesáhne 3 NS, příplatek 25 % se neúčtuje.
 • V případě složité grafické úpravy (velké množství obrázků, grafů, tabulek, skenování apod.) - příplatek 5 - 10 %,  po předchozí dohodě se zákazníkem.
 • Práce v rozsahu větším než 10 NS za den:    + 15 % k ceně překladu

Slevy:

 • Překlad v rozsahu nad 30 NS ... 2 %
  nad 50 NS ... 3 %
  nad 100 NS ... 6 %
 • V případě rozsáhlejší spolupráce, tj. 80 a více NS ročně, možnost smluvních cen.

Dodací podmínky:

 • Překlady jsou standardně prováděny do 3 dnů (u zakázek do 20 NS), nebo dle potřeby zákazníka.
 • Po předchozí dohodě lze přeložit až cca 30 NS do 3 dnů , nezapočítává se den předání podkladů pro překlad.
 • Předání podkladů pro překlady i vlastních překladů probíhá dle požadavku zákazníka - e-mailem, faxem, poštou (v tištěné podobě nebo na datovém nosiči - CD), osobně.

Platební podmínky:

 • Faktura s dobou splatnosti 14 dnů, platba bankovním převodem.

Ceník je platný od 2.1.2015.

Nejsem plátce DPH.