profesionální překladatelské služby

Otázky a odpovědi

Jak se počítá cena za překlad?

 • Cena za překlad se počítá na základě množství tzv. normostran (NS). Jedna NS = 1800 znaků textu (1800 úhozů, tj. znaků textu včetně mezer)  počítáno v programu MS Word.
 • Cena se počítá z výsledného (přeloženého) textu.

Jak probíhá předání podkladů pro překlady?

 • Texty na přeložení můžete dodat buď e-mailem v elektronické podobě (v libovolném formátu),
  faxem, případně v tištěné podobě poštou nebo osobně.

Potřebuji provést překlad přes víkend, budu platit nějaké příplatky?

 • Nebudete, i na překlady prováděné přes víkend se vztahují běžné ceny - viz ceník a dodací
  podmínky.

Jedná se mi o překlad odborného textu, účtujete nějaké příplatky za odbornost textu?

 • Nikoliv, ceny uvedené v mém ceníku jsou cenami konečnými, bez skrytých příplatků
  a to bez ohledu na jakkoliv složitý text.

Co je to korektura textu?

 • Korekturou textu se rozumí korektura již hotového cizojazyčného textu (např. textu,
  který jste si přeložili sami nebo Vám jej přeložil jiný překladatel) po stránce jazykové a stylistické.